US-Midterms_Thumbnail.jpg

U.S. Midterms

Teledu / Broadcast

Etholiadau Canol Tymor yr U.D.A. oedd cyfle cyntaf y pleidleiswyr i basio barn ar gyfnod Donald Trump fel Llywydd. Mae'r brandio ar gyfer darllediad Sky News yn esblygiad o frand yr Etholiad yn 2016, wedi’w symleiddio er mwyn caniatáu i'r wybodaeth i fod yn glir i'r cyhoedd.

The 2018 U.S. Midterm Elections was the voters’ first chance to pass judgment on Donald Trump’s reign as President. The branding for Sky News’ coverage was an evolution of the 2016 U.S. Election brand, stripped back to allow the numerous information to be clear to the general public.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg