Made-Thumbnail.gif

Made Television

Brandio / Branding

Made Televsion yw'r gweithredwr mwyaf o orsafoedd teledu dinasyddol ym Mhrydain. Fel yr unig Ddylunydd yn y cwmni rhwng 2014-16, cefais y cyfle i greu hunaniaeth brand y sianeli o brint, digidol i ar-sgrîn, yn ogystal â dylunio a chyd-ysgrifennu canllawiau brand y cwmni.

Made Television is the largest operator of city TV stations in the UK. As the only Designer at the company between 2014-16, I got the opportunity to create the channels’ brand identity from print, digital to on-screen, as well as design and co-write the company’s brand guidelines.

YOUR_NEW.gif
Made_Television.gif
Made_Television_2.jpg
Made_Television_Branding.jpg
Made_Television_Branding2.jpg
Made_Television_Branding3.jpg
Made_Television_Branding4.jpg
Made_Television_Branding5.jpg
Made_Television_Branding6.jpg
Made_Television_Branding7.jpg
Made_Television_Branding8.jpg
Made_Television_Branding10.jpg
Made_Television_Branding11.jpg
Made_Television_Branding12.jpg