FSF_Cymru.jpg

FSF Cymru

Golygyddol / Editorial

Mae FSF Cymru yn sefydliad annibynnol, wedi ymrwymo i helpu cefnogwyr pêl-droed Cymru. Dwi’n dylunio pob llyfryn mae’r FSF yn cyhoeddi cyn pob gêm oddi cartref.

FSF Cymru is an independent organisation, committed to helping Wales football supporters. I design every booklet FSF release ahead of every away game.

Lluniau / Images: FAW

FSF_Cymru_1.jpg
FSF_Cymru_2.jpg
FSF_Cymru_3.jpg
FSF_Cymru_4.jpg
FSF_Cymru_5.jpg
FSF_Cymru_6.jpg
FSF_Cymru_7.jpg