Chwaraeon_Thumbnail.jpg

Chwaraeon S4C

Brandio / Branding

Y briff oedd i greu edrychiad newydd ar gyfer allbwn chwaraeon S4C sy'n dangos y safon uchel o chwaraeon y mae'r sianel yn ei gynnig. Y canlyniad yw hunaniaeth weledol newydd a modern sy'n defnyddio teipograffeg ‘bold’, palet lliw hyblyg, a’r defnydd o sêr chwaraeon eiconig Cymru i dynnu sylw at y ffaith mai S4C yw cartref chwaraeon Cymru.

My brief was to create a new look for S4C’s sport output that shows the high quality of sport the channel offers. The result is a fresh and modern visual identity that uses bold typography, a flexible colour palette, and the use of iconic, Welsh sport stars to highlight that S4C is the home of Welsh sport.

CHWARAEON1.jpg
CHWARAEON2.jpg
CHWARAEON3.jpg
CHWARAEON4.jpg
CHWARAEON5.jpg
CHWARAEON6.jpg
CHWARAEON7.jpg
CHWARAEON8.jpg
CHWARAEON9.jpg
CHWARAEON10.jpg
CHWARAEON11.jpg
CHWARAEON12.jpg
CHWARAEON13.jpg
CHWARAEON14.jpg
CHWARAEON15.jpg