Amdanaf / About

Proffil / Profile

 

Dwi’n Ddylunydd yn gweithio i Sky Creative Agency yn Llundain. Anfonwch ebost neu 'tweet' os hoffech chi weithio gyda mi ar brosiect.

I'm a Designer working for Sky Creative Agency in London. Drop me an email or a tweet if you'd like to work together on a project.


Gwasanaethau / Services

 

Hunaniaeth Gweledol / Visual Identities

Graffeg Mudiant / Motion Graphics

Dylunio Digidol / Digital Design

Golygyddol / Editorial design

Gwefannau / Websites

a mwy / and more


Cysylltu / Contact